NGÂN HÀNG TÀI TRỢ

– Mức tài trợ thông thường 80%, đặc biệt có thể lên đến 90% giá trị xe.
– Lãi suất cạnh tranh từ 0.5% – 1.0% / tháng (lãi suất thay đổi theo chính sách ngân hàng qua từng thời điểm)
– Thời gian linh hoạt từ 01 đến 08 năm.
– Thời gian thẩm định hồ sơ và trả lời khách hàng sau khi nhận dủ hồ sơ: 02 ngày.
– Chi phí thẩm định hồ sơ và thủ tục hành chính tùy thuộc vào từng ngân hàng quyết định.

Gọi 0935 79 69 89